windbound یک بازی ویدیویی شبیه سازی و ماجراجویی می باشد! شما در بازی سوار یک قایق دست ساز شده اید و توفان به پست شما می خورد و قایق شما شکسته می شود و دیگر هم سفران خود را گم خواهید کرد و بعد دریا شما را به یک جزیزه ناشناخته میبرد و شما در آنجا شروع به ماجراجویی و ساخت وسایل می کنید و باید برای زنده ماندن در دشت ها و دریا ها سفر کنید تا به یک جای امن برسید و هم سفرانتان را پیدا کنید؛ همچنین گرافیک بازی بسیار عالی و بیشتر سبک کارتونی دارد که خیلی دل نشین است!