ما انسان ها باید خیلی حواسمان جمع باشد چرا که این شاید این داستان به واقعیت بپیوندد! بازی Metro Exodus در سال 2063 رخ خواهد داد که تمامی انسان های زمین به جز تعدادی از آنها زنده میماند و کل دنیا توسط هیولا های شیطانی تسخیر می شود و از بین خواهد رفت! کاراکتر شما باید در طی طول مسیر بازی ماموریت های وحشتناکی را انجام خواهد داد که شما هم باید در این ماموریت ها به او کمک کنید و باید برای زنده ماندن برای بقا در برابر هیولا های ترسناک با تفنگ ها و وسایل های مختلف بجنگید! Metro Exodus یک بازی آخرالزمانی می باشد که اهل دل خودش را دارد! این بازی داستانی را روایت می کند که انسان های باقی مانده در آخرالزمان در برابر هیولا های جهش یافته برای بقا خواهند جنگید چرا که چاره ای جز جنگیدن با آنها و از بین بردن آنها ندارند و باید دنیای خود را در برابر آنها پس بگیرند!