پدیده بازی مرد عنکبوتی تاکنون با استقبال گرمی از پلیر ها مواجه است! بازی Marvel’s Spider-Man بر گرفته از فیلم مرد عنکبوتی می باشد؛ اما چرا پیتر پارکر؟ وقتی که نیویورک را افراد شرور بدون رحم تحدید می کند و قصد دارند این شهر را نابود کنند مرد عنکبوتی با پیتر پارکر یکی می شوند و به جنگ این افراد می روند! پیتر پارکر توانسته است بعد از 8 سال تمرین با قابلیت های خودش یک مبارز همه فن حریف و قدرتمند شود که تمامی مردم نیویورک هم او را دوست دارند! لازم به ذکر است که پیتر بعد از 8 سال مبارزه و تمرین ، در تمام جهان یک استاد مبارزه با شرارت شناخته شده است! داستان بازی نیز بسیار عالی و فوق العاده می باشد کیفیت بازی و گیم پلی آن هم بیش از تمامی نسخه های قبلی زیبا و سه بعدی می باشد!