در بازی Terminator: Resistance شما سر نوشت را خواهید رقم زد! در بازی ویدیویی Terminator: Resistance شما باید با ماشین آلاتی که قصد دارند بر انسان ها که خالق آنها هستند غلبه کنند و همه آنها را نابود کنند و باید به شما بگویم که شاید تا مقداری هم موفق شده اند! شما باید با این ماشین آلات که دارای هوش بسیار بالایی می باشد با صلاح های گرم و مختلف با آنها بجنگید و آنها را از بین ببرید تا نیرو های پشتیبانی بتوانند به کمک شما بیایند و به صورت کامل نیرو های اصلی را نابود کنید!