بازی ایرانی What Happened روایت داستان یک پسربچه دبیرستانی است که از افسردگی و تنهایی فوق العاده زیادی رنج می برد! شما باید به این پسر دبیرستانی در بازی What Happened کمک کنید که از راه رو های تاریک و وحشتانک ذهنبی خودش عبور کند و به راه درست هدایت شود؛ وضعیت آینده او به تصمیماتی که شما در طی مسیر بازی میگیرد بستگی دارد!