Lost Ember بازی یک در یک دنیای شگفت انگیز و نفس گر روایت خواهد شد؛ شما می توانید کل روایت و مراحل بازی را در 5 ساعت به انتها برسانید! Lost Ember ازن ظر گرافیکی بسیار عالی طراحی شده و بسیار چشم نواز است! شما در این بازی باید حقایق دریا ها ، کوها و زمین ها را کشف کنید و به درک عمیقی از طبیعت از نگاه حیوانات مختلف برسید!