در بازی انحصاری سوییچ Light at night شخصیت اصلی داستان دختری دبیرستانی به نام Jurokuya Suzu می باشد که در یک روستا شروع به تحصیل کرده است! بازی همکاری با هم مدرسه ای های خود در تعطیلات تابستانی به مکانی دیگر نقل مکان می کند؛ اما این نقل مکان او به یک وحشت و شکنجه عجیبی تبدیل می شود! شما در این راه باید ناظر تصمیمات اشتباه این دخنر و کمک در تصمیم گیری های آینده او باشید!