در بازی ویدیویی The Longest Journey دو جهان برای برخی از انسان ها موجود یک دنیای عادی که انسان های معمولی در آن زندگی می کنند و یک دنیا هم وجود دارد که دارای منطق ، علم ، و واقعیت می باشد که تحمل این همه بار برای هر کسی قابل تحمل نیست! کاراکتر شما حص ماجراجویی بسیار زیادی دارد و شما باید در این ماجراجویی ای جادویی به او کمک کنید که...