در بازی The Uncertain: Light At The End یک خیانت بسیار بزرگ رخ خواهد داد! شما باید بترسید از تمامی آدم های ؛ چون همه کسانی که تا به امروز سال هاست به تمامی حرف های شما گوش می دهند با اینکه هر کاری گفته اید برای همه سود داشته است؛ بر علیه شما قیام خواهند کرد و قصد نابود کردن شما را دارند! گرافیک بازی The Uncertain: Light At The End بسیار واقع گرایانه می باشد و تمام آن حس ترسی که شما موقع مخفی شدن و فرار را باید داشته باشید را به وجود شما منتقل می کند!