بازی ویدیویی A Total War Saga TROY یک بازی استراتژیک جنگ در میان پادشاهی ها است! داستان بازی روایت جنگ هایی را خواهد کرد که در طی 20 سال جنگ بین پادشاهی تروا و یونان اتفاق می افتد! شما باید در آن جنگ ها حضور پیدا کنید و به عنوان یک سرباز برای وطنتون و یک فرمانده برای لشکرتون به دشمنان حمله کنید و با استراتژیک خود بر جنگ قلبه کنید! شما می توانید یکی از 8 قهرمان مشهور این جنگ ها بشوید و شروع به حمله در این جنگ های افسانه ای کنید. شما می توانید در جنگ ها از قدرت قهرمانتان هم برای پیروزی استفاده کنید چرا که این قهرمان شما دارای قدرت فوق العاده زیادی می باشد! از نظر گیم پلی بازی هم A Total War Saga TROY بسیار عالی طراحی شده است و به تمامی جزییات بازی دقت کامل شده است؛ داستان کلی بازی هم بر محوریت قهرمانان و بیشتر بر روی استراتژیک های مختلفی که در آن زمان استفاده شده است دارد که این نکته از بازی بسیار عالیست!