Aquanox Deep Descent نام یک سفینه زیر دریایی است که شخصیت اصلی داستان بازی آن را دارا می باشد! شما باید از این سفینه زیر دریایی Aquanox Deep Descent خود به اعماق دریا سفر کنید و با دشمنان خود در اعماق دریا بجنگید! شما باید هر روز و هر روز خود را آماده تر از قبل کنید و زیر دریایی خود را برای جنگ در اعماق درییای خزر Aqua آماده کنید! شما باید صلاح ها و تجهیزات خود را شخصی سازی ، تعمیر و پیشرفته کنید چرا که دشمنان شما هم روزانه در حال ارتقای سیستم زیر دریایی خود می باشند! گیم پلی بازی بیش تر از آنایی که شما تصور می کنید علی است و مخصوصا بخش داستان بازی نیز بسیار هیجان اگیز است و بازی توانسته است به صورت کامل شما را با داستان بازی مخلوط کند و درک کاملی از داستان داشته باشید!