بازی ویدیویی Mesmer یک بازی ماجراجویی می باشد که بیشتر یک بازی کودکانه بسیار جذاب می باشد! بازی دارای گرافیک و گیم پلی بسیار عالی و دل نشین می باشد؛ بازی دارای رنگ پردازی بسیار زیادی می باشد و از نظر سه بعدی و رنگ های استفاده شده بسیار عالی تنظیم شده اند! داستان بازی هم بسیار هیجان اگیز است و شما با ماموریت هایی که انجا میدهید ، میتوانید ساعات ها خودتان را مشغول با بازی Mesmer کنید! شخصیت اصلی داستان به عنوان یک رهبر انقلابی ظاهر شده است ، شما باید بر روی مذاهب دیگر تاثیر بگذارید و همه ی افراد را با هدف انتقلاب خود وصل کنید و شعار یکی برای همه و همه برای یکی را بر روی افراد انتقلابتان عملی کنید!