داستان درباره چندجادوگر جوان بریتانیایی است که قصد دارند با استفاده از مهارت های خود با شیطانی نبرد کنند.