بازی ویدیویی LEGO DC Super-Villains یک بازی لگو قهرمانان است! اما اینبار شخصیت اصلی بازی یک ابر شرور است که با ابر شرور های دیگر دست به یکی می کند تا ابر قهرمانان را نابود کنند و از بین ببرند. این مجموعه ابر قهرمانان قصد دارند هر کدام با خراب کاری های خود در جا های مختلف شهر قهرمانان را از هم جدا کنند و هر کدام را تکی تکی نابود کنند! شما در طول بازی با ابر شرور شخصیت خود ، کار های شیطانی بسیار زیادی را انجام می دهد که سبب به وجود آمدن مشکلات زیادی برای ابرقهرمانان می شود؛ شما باید اینقدر تلاش کنید تا بتوانید ابرقهرمانان را نابود کنید با کار های شیطانی خودتان! بازی LEGO DC Super-Villains تجربه جدیدی است که شما می توانید در سبک بازی های لگو قهرمانان انجام دهید چرا که در نسخه های قبلی بازی لگو شما در نقش قهرمانان خوب دنیا ظاهر می شدید اما اینبار در نقش خراب کاران شهر ظاهر خواهید شد!