در سفینه فضایی که یک قاتل در آن وجود دارد باید به دنبال آن قاتل باشید و سفینه خود را هم نیز در همین حین تعمیر کنید! بازی Among Us را می توانید به صورت آنلاین و از طریق Wi-Fi بازی کنید و از آن لذت ببرید. شما می توانید این بازی را به صورت چندنفره شروع کنید و اعضای سفینه می توانند مجرم را حدس بزنید و با رای اکثریت آن را از سفینه به فضا پرتاب کنند و از آن را به قولی اعدام کنند؛ در بازی Among Us کاراکتر Impostor می تواند هرج و مرج در سفینه ایجاد کند و سایر خدمه سفینه باید به دنبال این مجرم بگردند!