یک انیمیشن ساخته شده با نقاشی های حماسی و زیبا از کودکی تا بزرگسالی یک فرد