Godfall یک بازی بسیار هیجان انگیز است که امروز قصد داریم اطلاعاتی برای افزایش مهارت های شما در این بازی و افزایش قدرت صلاح هایتان بگوییم! بازی Godfall همانند بسیاری از بازی های مشابه بعد از پیروز شدن در هر نبرد ، چه کوتاه و چه مبارزات سهمگین امتیازاتی به شما می دهد و شما بعد از جمع آوری این امتیازات می توانید از آنها برای افزایش قدرت کاراکتر و یا صلاح هایتان بپردازید. شما با افزایش قدرت صلاح هایتان می توانید در برابر دشمنان قوی تر بسیار خوب عمل کنید و در برابر آنها کم نیارید و پیروز میدان شوید! بازی Godfall دارای کد هایی می باشد که به زبان ما همان تخفیف نامیده می شود و شما می توانید با استفاده از این سری کد ها که در بازی Godfall کد های Shift نام دارند برای ارتقا سطح صلاح هایتان استفاده نمایید! 

روش کار کد های Shift ، اینگونه است که شما به عنوان مثال برای ارتقا یک شمشیر خود در بازی Godfall باید 10000 امتیاز پرداخت کنید تا صلاح شما یک لول ارتقا پیدا کند و از جوانب مختلف صلاح شما بتواند بیشتر به دشمن هایتان صدمه بزند؛ اما شما با استفاده از کد های Shift که شرکت سازنده بازی اعلام کرده است از طریق توییتر پخش می شود؛ شما می توانید به جای پرداخت 10000 امتیاز تنها با پرداخت نصف این امتیاز که 5000 امتیاز می شود صلاح خود را ارتقا دهید! احتمال می دهیم که کد های Shift در بازی Godfall همانند کد های Shift بازی Borderlands 3 عمل کنند. البته شما باید به این نکته هم توجه کنید که این کد ها برای بازی دارای تاریخ انقضا می باشند و شما باید قبل از رسیدن به تاریخ مشخص شده از آن کد کمال استفاده را ببرید.