اولین بازی از سری بازی‌های Trine که در سال 2009 منتشر شد اما در سال 2014 با استفاده از موتور بازی Trine 2، بازی از نو بازسازی و با نام Trine Enchanted Edition دوباره منتشر شد. در این بازی سراسر فانتزی شما با استفاده از اشیا مبتنی بر فیزیک به ضرب و شتم دشمن و دفع تهدیدات آنها استفاده می کنید. در بازی مجموعه های بزرگی از قلعه های عظیم و ماشین آلات عظیم الجثه را مشاهده خواهید نمود که سه قهرمان بازی ما در صدد فایق آمدن بر این پادشاهی بزرگ هستند.