در حین نبرد Superman با ژنرال زاد (در فیلم مرد پولادین) ساختمان شرکت وین در متروپلیس نابود شده و یکی از دوستان بروس وین کشته می‌شود. بروس از Superman کینه به دل گرفته و در صدد نابودی وی برمی آید. با گذشت هجده ماه از حادثه متروپلیس Superman خبرنگار روزنامه دیلی پلنت شده است. بروس که از حضورش بعنوان Batman دو دهه می‌گذرد متوجه می‌شود یک کشتی در حال تحویل محموله‌ای حاوی کریپتونایت به لکس لوتر است. کریپتونایت سنگی سبز از سیاره کریپتون است که سلول‌های موجودات اهل این سیاره را تضعیف می‌کند. از طرفی Superman با دیدن اخبار فعالیت‌های Batman تصمیم می‌گیرد وی را از سر راه بردارد. لکس لوتر که از هویت هردوی آن‌ها آگاه است تلاش می‌کند این دو را با هم دشمن کنند. . .