SOMA یک بازی ترسناک درباره کشف، انسان‌های رباتیک و هوشیاری انسان است.در رشته زیست‌شناسی، SOMA بخشی از سلول عصبی و همچنین در زبان یونانی به معنای بدن است که موضوع اصلی بازی را به‌خوبی نمایان می‌کند. این عنوان، تاریکی و هراس از فضاهای بسته را برای کاربران آن به ارمغان خواهد آورد و علاوه بر اینها ترس از موجودات جهش یافته نیز در این بازی وجود خواهند داشت که جذابیت آن را برای دوست داران سبک ترسناک چند برابر خواهد کرد. طبق گفته سازندگان، در SOMA بیشتر بر روی حل پازل ها و معماها تاکید شده است و سعی شده است که کاربر از مبارزه و نبرد طفره برود.