در این بازی شما در نقش کارکتر اصلی Travis Grady بازی را دنبال می کنید، یک راننده کامیون عادی. بیرون از کار اصلی اش در نزدیکی شهر سایلنت هیل, او یک جسم را می بیند که به طرف کامیونش می آید که مجبور می شود از مسیر منحرف شود و یک تصادف را متحمل شود، در ابتدا آن دختر را پیدا نمی کند ولی بعد می بیند که دارد فرار می کند و تصمیم می گیرد بدنبال او بدود زیرا که فکر می کرد او زخمی شده است.در عوض او یک خانه ی که در حال سوختن هست را پیدا می کند، در ابتدا یک زن را در طرفی از خانه می بیند که ناپدید می شود و سپس صدای جیغی را میشنود و وارد آنجا می شود تا طرف را نجات بدهد. این بازی  از همان فاکتور ها و فرمول های گیم پلی بازی های قبلی این سری استفاده می کند. این بازی از پرسپکتیو سوم شخص همراه با زاویه دید های متناوب دنبال می شود، این قابلیت را خواهید اشت تا آن را به اطراف بچرخانید. این بازی اینبار هم از سیستم HUD استفاده نمی کند و تا وقتی که منو و پنچره ی Inventory را باز نکنید وضعیت جانتان را نخواهید فهمید. در هر حال جان Travis بسیار مهم می باشد و اگر صدمه ببیند گوشه های صفحه قرمز می شوند و نفس زدن او را به وضوح خواهید شنید. در سرتاسر شهر Travis چندین اسلحه ضربتی همچون چکش، چاقو، الوارهای شکسته شده، آچار فرانسه و حتی تلویزیون ها قابل حمل و نقل پیدا می کند. تمام اسلحه ها شکستنی هستند(مقاومت اسلحه با یک نشانه ی رنگی تعیین می شود) و بعضی اسلحه ها همچون تلویزیون بعد از یک بار ضربه خواهند شکست.