وقایع بازی State of Mind در آینده اتفاق می‌افتد. این بازی از تئوری فرا انسان‌‌گرایی (transhumanism) الهام گرفته است، این تئوری بر این باور است که رشد فیزیکی و فکری انسان‌ها در آینده از حد خود افزایش می‌یابد. به نقل از سازندگان، این بازی بر سه اساس تفکیک، جدایی و اتحاد مجدد ساخته شده است و تمامی این‌ها در دنیایی بین واقعیت مادی و مجازی خیال پرور اتفاق می‌افتد. در این بازی کاربران هدایت چند شخصیت را در دو دنیای مختلف در دست می‌گیرند، البته شخصیت اصلی ریچارد نولان است، پدر و خبرنگاری از برلین که متوجه می‌شود وی یک موضوع تصادف بوده است و بر این اساس او هنوز با حافظه و خاطرات نا‌قص به زندگی خود ادامه می‌دهد. از این رو ریچارد تصمیم می‌گیرد که که دوباره نزد خانواده خود برگردد تا بتواند خاطرات مرده خود را زنده کند. ریچارد در حالی که به دنبال هدف خود می‌رود متوجه می‌شود که هدف او فقط در مورد وی نیست، بلکه در مورد سرنوشت انسانیت است.