«آبی»، «جوئل» و سه فرزندشان از ریو دو ژانیرو به جنگلهای استوایی و به حیات وحش آمازون می روند. همزمان که آبی تلاش می کند خود را با محیط جدید وفق دهد، خود را تحت تعقیب نایجل میابد که می خواهد انتقام اتفاقات گذشته را بگیرد...