بازی Planet of the Apes: Last Frontier داستانی جدید و منحصر به فرد از جماعت میمون‌هایی را روایت می‌کند که بر اثر بالا گرفتن نزاع بین جامعه انسان‌ها و میمون‌ها، ناچار به فرار به مناطق کوهستانی شده‌اند. در این میان زمستان در حال نزدیک شده است و ذخیره آذوقه میمون‌ها نیز رو به پایان؛ همین امر باعث شده تا میمون‌ها به سمت مناطق انسان‌نشین حرکت کرده و در این میان درگیری‌های شدیدی بین این دو جناح شکل گیرد. در این بازی، بازیکنان کنترل شخصیت‌هایی از هر دو جامعه میمون‌ها و نیز انسان‌ها را برعهده خواهند داشت. مرگ و زندگی این شخصیت‌ها مستقیماً به تصمیمات بازیکنان وابسته خواهد بود. طبق رسم معمول بازی‌های تصمیم محور، در این بازی نیز با چندین پایان مختلف رو به رو خواهیم شد. از آن‌جایی که تصمیم‌گیری تنها چالشی است که بازیکنان در این بازی با آن رو به رو می‌شوند، بنابراین در این بازی خبری از معماهای پیچیده و کنترل مستقیم شخصیت‌ها نخواهد بود.