Cake Mania از سری بازی های پرطرفدار مانیا می باشد. jill اینبار ازدواج کرده و برای مسافرت به شهر دوستشان میروند اما در کمال ناباوری میبینند شهر به شهر ارواح تبدیل شده و هیچ رونق و کسب و کاری وجود نداره. دوستشان نیز ورشکشت شده. شما باید اینبار شهر را نجات بدهید و با ایجاد کیک فروشی در خیابان اصلی شهر شهر رو رونق ببخشید و دوباره آباد کنید. کیک درست کنید و به مشتریان فراوان خود بفروشید! تزیین کیک را نیز فراموش نکنید. مشتریان به تزیین کیک ها خیلی اهمیت می دهند.