فیلم First Kill 2017 داستان یک دلال بورس را روایت می کند که مجبور می شود از کمک کردن به پلیس در مورد به سرقت رفتن یک بانک طفره رود تا بتواند با پولی که از آن بانک ربوده شده است زندگی پسرش را نجات دهد ولی . . .