محتوای جدید The Surge Cutting Edge Pack شامل سلاح‌ها، زره‌ها و دشمنان جدید می باشد. 3 مجموعه زره‌ جدید با نام‌های Angel، The Asclepius و The Nano Ward در دسترس کاربران قرار گرفته است که با پوشیدن تمامی قطعات می‌تواند قدرت کاراکتر را افزایش دهد. آرمور Angel برای استفاده از آن در فضا در نظر گرفته شده است اما روی زمین می‌تواند به کاراکتر سرعت ضربات زیاد و همچنین انرژی بیشتری ببخشد. در آن سو آیتم The Asclepiusis برای نفرات کهنه‌کار نظامی توسعه یافته است و می‌تواند نوار سلامتی را به طور خودکار احیا کند. در انتها، Nano Ward با تکنولوژی مدرن می‌تواند کاراکتر شما را از آسیب در مقابل انفجار‌های قوی در امان نگه دارد. در مورد سلاح‌ها نیز شاهد آیتم‌های جدیدی همچون Dark Star، Engelhard و Last Aid هستیم. در حالی که Dark Star از ویژگی‌های بارزی برخوردار است در آن سو Engelhart سلاح بسیار گرمی است که می‌تواند دشمنان را بسوزاند اما در صورت بی‌احتیاطی نیز می‌تواند به کاراکتر شما آسیب وارد کند. از طرفی Last Aid بر پایه ابزار تیز و بُرنده ساخته شده است، که تیر آن می‌تواند از بدن دشمنان عبور کند. کاربران می‌توانند تمامی سلاح‌ها و آرمور‌های جدید به همراه شش دشمن تازه در بازی را با مراجعه به مناطقی همچون Abandoned Production Factory، Excutive Forum و Nucleus به دست بیاورند.