در بازی Teenage Mutant Ninja Turtles Portal Power کنترل هر چهار لاک پشت نینجا را در اختیار دارید و باید با نیرو های شیطانی بجنگید. Shredder و Kraang سعی دارند با افکار شیطانی خود شهر را به آشوب بکشند ، اما شما با سرعت عمل خود باید جلوی آنها را بگیرید. به لئوناردو، رافائل، مایکل آنجلو، و دوناتلو این 4 لاکپشت جنگجوی دوست داشتنی کمک کنید تا دشمنان خود را از بین ببرند. در یخبندان یا آتشفشان ها مبارزه کنید این مبارزه ها به سقف های پر هرج و مرج ساختمان هایِ New York و مکان های مختلفی کشیده خواهد شد .دشمنان قدیمی باری دیگر بر سر راه شما قرار خواهند گرفت در حالی که توانایی ها و زیر دستانی جدید پیدا کرده اند .در این ماجراجویی شما لباس های جدیدی برای لاکپشت ها پیدا خواهید کرد که هر یک توانایی های خاصی به شما می دهند.