سومین عنوان از سری بازی Zero Escape که با نام Zero Time Dilemma شناخته می شود. سری بازی Zero Escape به پیچش‌های خود و صحنه‌های شوکه کننده بسیار معروف هستند و حال Zero Time Dilemma ظاهرا به خوبی این مسیر را دنبال کرده و ما شاهد یک تجربه دلهره‌آور دیگر از سوی کوتارو اوچیکوشی به عنوان کارگردان هستیم. Zero Time Dilemma یک بازی ماجرایی است که به چندقسمت 90 دقیقه‌ای تقسیم شده و بازیکنان آنها را تجربه خواهند کرد. هر قسمت علاوه بر دارا بودن یک روایت داستانی، دارای معمایی‌ به سبک فرار از اتاق، همراه با یک سری انتخاب‌های اخلاقی است. لحظه‌های سینمایی به صورت 3 بعدی نمایش داده می‌شوند و علاوه بر صداپیشگی ژاپنی، این بازی دارای صداپیشگی انگلیسی نیز است.