عنوان Fishing Sim World که در سبک شبیه‌ساز ماهی‌گیری طراحی شده است شما را به مناطق مختلف می برد تا با تجربه ماهیگیری ساعت ها شما سرگرم کند. شما می توانید در دو دریاچه وسیع ایالات متحده در فلوریدا و نیویورک و پنج مکان اروپایی از جمله دریاچه معروف Gigantica Main Lake فرانسه و کانال گرندای در انگلیس مهارت های  ماهی گیری خود را محک بزنید.  بیش از 18 نوع مختلف از ماهی ها در بازی وجود دارد که برای گرفتن هرکدام از آنها باید از قلابی خاص استفاده گردد تا بهترین شکار را داشت. بازی بسیار واقعگرایانه بوده و سیستم رفتاری ماهی ها بسیار عالی شبیه سازی شده اند و هر ماهی رفتاری مخصوص به خود را نشان می دهد.