در بازی The Gardens Between شما کنترل دو نوجوان با نام‌های Arina و Frendt را به دست می‌گیرید که باید در یک باغ-جزیره‌ی سورئال به اکتشاف و حل پازل‌ها بپردازند. همچنین آن‌ها باید رابطه‌ی خود به عنوان دوست دوران کودکی را حفظ کنند. به طور کلی مکانیک اصلی بازی بر پایه‌ی دستکاری زمان تنظیم شده است. ساز و کار این حضور شبیه به مکانیک Prince of Persia: Sands of Time است؛‌ به این صورت که عقب بردن زمان یا تند کردن آن، باعث می‌شود تا اشتباهات خود را تصحیح کنید و یا با روش‌هایی پازل‌های موجود در بازی را حل کنید.