این انیمیشن،داستان پسر بچه ای 9 ساله به نام هورگارت را روایت می کند که روزی برای ماهیگیری کنار دریاچه نزدیک خانه شان می رود ولی با یک ربات عظیم و غول پیکر که انگار از آسمان ها آمده است مواجه می شود. او که پا به فرار می گذارد، این موضوع را با مادرش در میان می گذارد ولی . . .