دانلود کالکشن مدل سه بعدی کاراکتر از humanalloy

دسته بندی:  مدل سه بعدی بر اساس نرم افزار مورد نیاز 3DS Max
1
105
دانلود کالکشن مدل سه بعدی کاراکتر از humanalloy

MAX | FBX | OBJ | SKP | TEX

پکیج Basics 3D models شامل مدل های اولیه مدل سه بعدی انسان می شود. بسیار اوقات شما برای طراحی در تری دی مکس و سایر نرم افزار های سه بعدی نیاز دارید که مدل سه بعدی اولیه کاراکتر های مورد نیاز خودتان را در اختیار داشته باشید که پکیج های کمی مدل اولیه را در اختیار شما قرار می دهند ، این پکیج از آن دسته پکیج های مدل سه بعدی می باشد که مدل اولیه را در اختیار شما قرار می دهند. امیدواریم این پکیج به کارتان آمده باشد.