محتوای جدید عنوان The Surge که The Good, The Bad and The Augmented نام دارد، در آن بازی‌باز به آزمایشگاه متروکه Quality Assurance در اعماق CREO فرستاده می‌شود. دشمن اصلی شما فردی به نام Dr. Rischboter خواهد بود که یک سری تالار آزمایشات بسیار خطرناک، با محتویات مربوط به غرب وحشی آماده کرده است. علاوه بر مراحل جدید، برای بازی‌بازان یک سری چالش در انتهای هر مرحله هم تدارک دیده شده است تا مهارت‌های آن‌ها سنجیده شود. در این چالش‌ها شما می‌توانید 30 قطعه جدید را دریافت کنید که از زره و اسلحه گرفته تا ایمپلنت برای تقویت تجهیزات خود را شامل می‌شود. اگر هم دوست دارید که کار را برای خودتان سخت‌تر کنید، از 16 ترکیب تعیین شده، چهار مورد با به دلخواه انتخاب کرده و برای کسب جوایز بیشتر به سراغ چالش‌ها بروید.