اولین نسخه از بازی Syberia در سال 2002 منتشر شد و توانست نظر طرفداران و منتقدان را به خود جلب کند. داستان این بازی  در مورد کیت واکر یک وکیل نیویورکی می باشد که دنبال وارث کارخانه ای می گردد که برای این منظور به اروپای شرقی مسافرت می کند و برای پیدا کردن وارث مجبور است معما های زیادی را حل کند. شما می بایستی به چهار منطقه ی کلیدی سفرکنید و در هر منطقه مسائل بی شماری برای شما پیش می آید که باید آن ها را حل کنید و با کنار هم قراردادن قسمت هایی که به دست می آورید، معماها را حل نمایید.