بازی Digimon World: Next Order قرار است داستان و ماجرا‌های جدید را برای گیمر‌ها به ارمغان بیاورد. دنیای دیجیمون‌ها در خطر و نا‌ امیدی به سر می‌برد، نیرو‌های ماشین‌درامون هرج و مرج را به دنیای این بازی آورده‌اند و این جهان به کمک شما نیاز دارد. با همکاری دیجیمون‌ها به دنیای این بازی رفته و  با پیدا کردن دوستان جدید به نجات دنیای خود بروید و رمز و راز‌های آن را کشف کنید. در بازی شاهد 200 شخصیت از کارتون‌های سری دیجیمون خواهیم بود، با انتخاب شخصیت زن یا مرد با همکاری دو دیجیمون سفر خود را در دنیای این بازی آغاز کنید. به جنگ با دشمنان رفته و با پیروزی Digimon‌ خود را قوی‌تر کنید و به آنها آموزش دهید و رابطه خود را با دیجیمون‌تان قوی کنید. دیجیمون‌های خود را آموزش دهید تا به صورت خودکار با دشمنان مبارزه کنند. با همکاری و آموزش دقیق شانس پیروزی دیجیمون‌های شما در نبرد‌ها افزایش می‌يابد. با تشویق آنها و دستورات دقیق در نبرد‌ها پیروز شوید. دیجیمون‌های جدید را پیدا کنید و آنها را به روستای خود دعوت کرده و در تیم خودتان استفاده کنید.