ویژگی های این پروژه:
  • حاوی 65 مدل مو
  • دارای شخصیت های مختلف و غیر تکراری
  • دارای لباس های فراوان
  • می توانید هر رنگی را برای هر چیزیز انتخاب کنید
  • این پروژه کاملا جامع است
  • استفاده آسان از پروژه
  • ویرایش راحت پروژه