ویژگی های این پروژه:

  • کلیه کاراکتر ها شخصیت های مختلف و سنگینی دارند
  • 50 شخصیت
  • بیش 2500 عنصر موشن گرافیک
  • 300 عنوان تایپوگرافی
  • 40 آیکون گرافیکی