در این دوره شما درک عمیق تری از ادوبی پریمیر خواهید داشت و با بسیاری از ابزار های این برنامه آشنا خواهید شد. همچنین شما با دیدن این دوره افکار و ایده های شما برای تدوین باز خواهد شد و مثل یک ویرایشگر حرفه ای فکر می کنید. شما برای تولید و تدوین کلیپ های جذاب باید آزمون و خطای بسیار زیادی انجام دهد که در این دوره بسیاری از آنها را باهم انجام می دهیم. شما بعد از یادگیری خوب ف کردن باید یاد بگیرید که چگونه تدوین کنید که مخاطب شما وظیفه خود بداند که آن را تا آخر مشاهده کنید و همچنین کلی چیز دیگر در این دوره با استاد Joshua Samson یاد خواهید گرفت.