ویژگی های این پروژه:

  • می توانید مدت زمان ورود و خروج انیمیشن را تنظیم کنید
  • مدت زمان استوری ها قابل تنظیم است
  • تمامی استوری ها دسته بندی شده اند
  • متناسب برای تمامی پیج ها