ویژگی های این محصول:

  • رندرگیری سریع
  • تمامی المان های موجود در پروژه دسته بندی شده است
  • آموزش تصویری در فایل قرار دارد
  • فونت های استفاده شده در این پروژه رایگان است
  • توانای تنظیم زمان
  • ویرایش آسان
  • شخصی سازی راحت