ویژگی های این محصول:

  • دارای المان های زیاد
  • قابل رندرگیری تا حداکثر کیفیت 4K
  • حاوی ویدیو آموزشی
  • آسان حتی برای مبدیان
  • رندرگیری سریع