ویژگی های این محصول:

  • رندرگیری سریع
  • دارای سیستمی هوشمند
  • حاوی فایل آموزشی
  • در 10 سبک منحصر به فرد
  • فوق العاده سریع در انیمیت کردن