پلاگین Red Giant Magic Bullet Looks دریچه ای جدید از روی شما به جهان رنگ های سینمایی باز می کند و شما می توانید با یک کلیک ، ترکیپ رنگ های سینمایی از قبل تنظیم شده را بر روی ویدیو های خود اعمال کنید. پلاگین Red Giant Magic Bullet Looks انقلاب بزرگی در آسان کردن تنظیم رنگ ویدیو های سینمایی کرده است و هم اکنون شما می توانید این پلاگین را به صورت رایگان دانلود نمایید.