ویژگی های این محصول:
  • رندرگیری سریع
  • بدون نیاز به پلاگین
  • بدون هیچ تبلیغی
  • امکان استفاده از فیلم به جای عکس