عنوان Danger Zone 2 با وعده رفع محدودیت‌های نسخه اول بازگشته است و دوباره بازیکنان را در جاده‌های آزاد قرار خواهد داد. این عنوان شباهت‌های زیادی با سری Burnout خواهد داشت. این عنوان ماشین‌های جدید، اهداف متنوع‌تر و کمپینی غنی را ارائه می‌دهد که دربرگیرنده 27 سطح و 17 منطقه منحصر به فرد خواهد بود. هدف شما بسیار ساده است: با ماشین‌های دیگر تصادف کرده و تلاش کنید پر سروصداترین ماشین در جریان بازی باشید.